Budžets

INFORMĀCIJA PAR IESTĀDES AMATPERSONĀM IZMAKSĀTO ATALGOJUMU

Izmaksai aprēķinātais (neto) atalgojums par 2018. gadu

MINTAUTS BUŠKEVICS
VADĪTĀJS
INTA ENGLANDE
VADĪTĀJA VIETNIECE PAMATDARBĪBAS JAUTĀJUMOS

Janvāris

1239.27

1176.57

* Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par amatpersonu atalgojumu Jelgavas pilsētas domes administrācijā, aģentūrās un iestādēs šādā apjomā: amatpersonas vārds, uzvārds, mēneša laikā amatpersonai kā atalgojums izmaksātā neto summa.